Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Khách hàng Tin tức Liên hệ
KHÁCH HÀNG
Tổng Công Ty Khí PVGAS
Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Khí (PV GAS) là một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc.
Tổng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí (PVTRANS)
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (tên giao dịch quốc tế là PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION, viết tắt là PVTrans Corp.), tiền thân là Công ty Vận tải Dầu khí, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam), được thành lập vào ngày 27/05/2002 theo quyết định số 358/QĐ-VPCP của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí
Trường Cao Đẳng Nghề Dầu Khí là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PetroVietnam) được thành lập ngày 7 tháng 11 năm 1975. Với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, tái đào tạo, đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo trước tuyển dụng và cung ứng nguồn nhân lực cho Petrovietnam. Kể từ ngày thành lập cho đến nay, Trường liên tục phát triển và khẳng định được vị thế quan trọng của mình trong sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Dầu khí nói riêng và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung.
Công Ty Cổ Phần Khoan Dầu Khí Việt Nam
Để kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh đến từ thị trường khoan và dịch vụ khoan dầu khí tại Việt Nam và trên thế giới cũng như đáp ứng kịp thời nhu cầu huy động vốn đầu tư vào việc mở rộng đội giàn khoan, PVD Invest được thành lập vào ngày 24/04/2007 trong đó vốn của PV Drilling chiếm giữ 51%, các cổ đông khác bao gồm Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bảo Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
Tổng Công Ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí PTSC
Tổng Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC là đơn vị thành viên của Tập đòan Dầu khí Quốc gia Việt Nam với chức năng họat động đa ngành và chủ yếu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ngành công nghiệp dầu khí ở trong và ngoài nước
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Tin tức | Khách hàng | Liên hệ
Copyright © 2009 SACOM CORP. All rights reserved - Developed by